Original WWII Dutch evacuation card Maastricht

25 

The card is in good condition and was used during evacuations in Maastricht during the World War II.

”In the event of an evacuation to the corridor system of the St. Pietersberg, you and your family members will be accommodated in the group mentioned overleaf.
Ensures that this card is clearly worn by your children in the event of an evacuation.
Strictly obey the orders of the Evacuation group Commander.
When leaving the group, this card must be handed in to den Group-C.”

This card was printed by (K1727) Gebr. V. Aelst in Maastricht.
An interesting item for the Air Defense Service (Luchtbeschermingsdienst) collection!

Article number: 9680

 

Originele WWII Nederlandse evacuatie kaart Maastricht

De kaart is in goede conditie en werd gebruikt tijdens evacuaties in Maastricht gedurende de Tweede Wereldoorlog.

”In geval een evactuatie naar het gangenstelsel van den St. Pietersberg, zult U en Uwe familieleden ondergebracht worden in het Vak aan de ommezijde vermeld.
Zorgt dat deze kaart bij evacuatie, door door Uwe kinderen goed zichtbaar gedragen wordt.
Houdt U stipt aan de bevelen van den Evacuatie-Blok Commandant.
Bij vertrek uit het Blok, moet deze kaart ingeleverd worden bij den Blok-C.”

Deze kaart werd gedrukt door (K1727) Gebr. V. Aelst in Maastricht.
Een interessant item voor de Luchtbeschermingsdienst collectie!

Artikelnummer: 9680

Out of stock

Category: