Original WWII Dutch documents ‘Committee for the promotion of the well-being of Dutch Fighters’

75 

The Dutch letter with card was printed in London during the war and contains information about the committee for the promotion of the well-being of Dutch Fighters.
The Dutch East Indies is also appointed.
An interesting set for the paperwork collector!

Article number: 8899

 

Originele WWII Nederlandse documenten – comité ter bevordering van het welzijn van Nederlandsche Strijders

De Nederlandse brief met kaartje werden tijdens de oorlog gedrukt in Londen en bevat informatie mbt het comité ter bevordering van het welzijn van Nederlandsche Strijders.
Ook Nederlands-Indië wordt benoemd.
Een interessante set voor de papierwerk verzamelaar!

Artikelnummer: 8899

Op voorraad

Categorieën: ,