Original WWII Dutch documents about the meeting regarding the evacuation of Walcheren and part of Zuid-Beveland

35 

These Dutch documents are in good condition, date from Jan. 29, 1944 and contain the details of the meeting regarding the evacuation of Walcheren and part of Zuid-Beveland at Hotel “De Korenbeurs” in Goes.

Present at this meeting were H.Korte, Referrer für Sozialfragen bei Beauftragte des Reichskommissars für die Provinz Zeeland, Mr. Götz, Director Bureau Afvoer Burgerbevolking, Mrs. Brand, Inspector for Social Affairs at the Evacuation Bureau for North Brabant and the representatives of all the municipalities on Zuid-Beveland, The Evacuation Bureau for Zeeland and the Chamber of Commerce and Industry for Zeeland.

The documents contain very detailed information about the evacuation process and places such as Wemeldinge, Kapelle, Hansweert, Walcheren, Rilland-Bath, the Kreekrakpolder, the Hoogerwaardpolder, Goes and Middelburg are mentioned.

Perfect for the regional World War II collector!

Article number: 10822

 

Originele WWII Nederlandse documenten mbt de vergadering betreffende de evacuatie van Walcheren en een gedeelte van Zuid-Beveland

Deze Nederlandse documenten zijn in goede conditie, dateren van 29 januari 1944 en bevatten de notulen van de vergadering betreffende de evacuatie van Walcheren en een gedeelte van Zuid-Beveland in Hotel ‘De Korenbeurs’ te Goes.

Aanwezigen op deze vergadering waren H.Korte, Referent für Sozialfragen bei Beauftragte des Reichskommissars für die Provinz Zeeland, Dhr. Götz, Directeur Bureau Afvoer Burgerbevolking, Mevr. Brand, Inspectrice voor sociale aangelegenheden bij het Evacuatie bureau voor Noord-Brabant en de vertegenwoordigers van alle gemeenten op Zuid-Beveland, Het evacuatie bureau voor Zeeland en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland.

De documenten bevatten zeer gedetailleerde informatie over het evacuatie proces en plaatsen zoals Wemeldinge, Kapelle, Hansweert, Wlcheren, Rilland-Bath, de Kreekrakpolder, de Hoogerwaardpolder, Goes en Middelburg worden genoemd.

Perfect voor de regionale Tweede Wereldoorlog verzamelaar!

Artikelnummer: 10822

 

Out of stock

Category: