Original WWII Dutch document regarding the German coastal defenses in Scheveningen and its surroundings

35 

The Dutch document is in good condition, dated November 17, 1942, and contains information about the evictions of houses near the German coastal defenses in Scheveningen, Statenkwartier, Vogelkwartier and Kijkduin.
The letter is from Mr. J.H. Klatte and was written to the Secretary General of the Evacuation Service.
An interesting document for the regional collector!

Article number: 10420

 

Origineel WWII Nederlands document mbt de Duitse kustverdedigingen in Scheveningen en omstreken

Het Nederlandse document is in goede conditie, dateert van 17 november 1942 en bevat informatie over de ontruimingen van huizen bij de Duitse kustverdedigingen in Scheveningen, Statenkwartier, Vogelkwartier en Kijkduin.
De brief is afkomstig van Mr. J.H. Klatte en werd geschreven aan de Secretaris-Generaal van de evacuatiedienst.
Een bijzonder document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 10420

Out of stock

Category: