Original WWII Dutch document from Nijkerk

20 

The Dutch document is in good condition, dates from 1941 and is from the Mayor of Nijkerk and was sent to the Police and Municipal Field Officers.
They were informed that German-hostile inscriptions, signs on walls, fences and other objects were strictly forbidden.
People were also reminded that forbidden pins, flags or shouting a forbidden cry was punishable.
This document provides a clear picture of the early stages of the German occupation in the Netherlands.
An interesting document for the regional collector or documentation collection!

Article number: 10521

 

Origineel WWII Nederlands document uit Nijkerk 

Het Nederlandse document is in goede conditie, dateert uit 1941 en is afkomstig van de Burgemeester van Nijkerk en werd verstuurd naar de Politie en Gemeenteveldwachters.
Men werd geïnformeerd dat Duitsch-vijandige opschriften, tekens op muren, schuttingen en andere objecten streng verboden waren.
Ook werd men eraan herinnert dat de verboden speldjes, vlaggetjes of het roepen van een verboden kreet bestraft werd.
Dit document geeft een duidelijk beeld weer van het begin stadium van de Duitse bezetting in Nederland.
Een interessant document voor de regionale verzamelaar of documentatie verzameling!

Artikelnummer: 10521

Out of stock

Category: