Original WWII Dutch collaboration leaflet ‘Oud-Germaansche zinnebeelden’

125 

The collaboration leaflet is in good condition and it shows the Nederlandsche Heemkunst brooches with the old Germanic symbols.
Odal-rune, Ing-rune, Manrune, Sieg-rune, Wolfsangel, Archetype of the swastika and the old swastika were on these collaboration brooches.
The price of a brooch was 2,75 Gulden.
Perfect for the collaboration or World War II collection!

Article number: 7015

 

Originele WWII Nederlandse collaboratie flyer – Oud-Germaansche zinnenbeelden broches 

Het collaboratie boekje is in goede staat en toont de Nederlandsche Heemkunst broches met de Oud-Germaanse symbolen.
Odal-rune, Ing-rune, Manrune, Sieg-rune, Wolfsangel, Archetype van de swastika en het oude swastika stonden op deze broches.
De prijs van een broche was 2,75 Gulden.
Perfect voor de collaboratie of de Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 7015

Op voorraad