Original WWII Dutch Binnenlandse Strijdkrachten ‘Oranje’ armband for the city of Amsterdam

120 

The armband is in good condition and was produced for the Binnenlandse Strijdkrachten in the city of Amsterdam during World War II.
On September 5, 1944, the Binnenlandse Strijdkrachten were established, various Dutch resistance groups were merged.
An interesting object for the resistance or liberation collection!

Article number: 12350

Originele WWII Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten ‘Oranje’ armband

De armband is in goede conditie en werd geproduceerd voor de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op 5 september 1944 werden de Binnenlandse Strijdkrachten opgericht, diverse Nederlandse verzetsgroepen werden samen gevoegd.
Een interessant object voor de verzet of bevrijdings collectie!

Artikelnummer: 12350

In stock

Categories: ,