Original WWII Dutch Agrarisch Front employment document

25 

The employment document is in good condition and was used by the Agricultural Front.
People could register with this form to start working in Eastern Europe.
Perfect for the collaboration or World War II collection!

Article number: 6779

 

Origineel WWII Nederlands Agrarisch Front tewerkstelling document 

Het tewerkstelling document is in goede conditie en werd gebruikt door het Agrarisch Front.
Men kon zich met dit formulier  aanmelden om te gaan werken in Oost-Europa.
Een interessant document voor de collaboratie of Agrarisch Front collectie!

Artikelnummer: 6779

Op voorraad