Original WWII Danish SS-Schalburgkorps cuff title

2.250 

This Danish SS-Schalburgkorps cuff title is in worn condition which actually makes it quite special because almost most of these sleeve titles can be found in unworn condition.
Length cuff title: 35 cm

The Germanic Corps (Germansk Korpset) was formed in April 1943 and shortly thereafter renamed SS Schalburg Corps.
It was formed under the command of K.B. Martinsen, who had recently returned to Denmark from the Eastern Front after the dissolution of the Free Corps Denmark (Freikorps Danmark), which he had later commanded as part of the Waffen-SS.
It was divided into two parts. “Group I” functioned as a uniformed paramilitary force, while “Group II” consisted of civilian sympathizers who were supposed to finance the unit.
The latter was transformed into a political party known as the Danish People’s Defense Party (Dansk Folke Værn), which separated a number of existing factions of the far-right in Denmark from the National Socialist Workers Party of Denmark (Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, or DNSAP). By the winter of 1943, Martinsen had built the unit up to about 1,000 men led by two dozen Danish Waffen-SS officers.
According to plans by Himmler, Best and Martinsen, the SS Schalburg Corps was used to quell the Danish resistance.
It participated in the murder of opposition members – including Danish playwright Kaj Munk – and bombed buildings with suspected ties to the Danish resistance.
A rare Danish SS cuff title for the collaboration or cuff title collection!

Article number: 10742

 

Originele WWII Deense SS-Schalburgkorps cuff title 

Deze Deense SS-Schalburgkorps cuff title is in gedragen conditie wat het eigenlijk vrij bijzonder maakt omdat bijna de meeste van deze mouwmanden in ongedragen conditie te vinden zijn.
Lengte cuff title: 35 cm
Het Germaanse Korps (Germansk Korpset) werd in april 1943 opgericht en kort daarna omgedoopt tot SS-Schalburgkorps.
Het werd gevormd onder leiding van K.B. Martinsen, die onlangs van het Oostfront naar Denemarken was teruggekeerd na de opheffing van het Vrije Korps Denemarken (Freikorps Danmark), waarover hij later het bevel had gevoerd als onderdeel van de Waffen-SS. Het was in twee delen verdeeld. “Groep I” fungeerde als een geüniformeerde paramilitaire macht, terwijl “Groep II” bestond uit burgersympathisanten die geacht werden de eenheid te financieren. Deze laatste werd omgevormd tot een politieke partij die bekend stond als de Deense Volksverdediging (Dansk Folke Værn) en die een aantal bestaande facties van extreem-rechts in Denemarken losmaakte van de Nationale Socialistische Arbeiderspartij van Denemarken (Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, of DNSAP). Tegen de winter van 1943 had Martinsen de eenheid opgebouwd tot ongeveer 1.000 man onder leiding van twee dozijn Deense Waffen-SS-officieren.
Volgens plannen van Himmler, Best en Martinsen werd het SS-Schalburgkorps gebruikt om het Deense verzet de kop in te drukken. Het nam deel aan de moord op oppositieleden – waaronder de Deense toneelschrijver Kaj Munk – en bombardeerde gebouwen met vermoedelijke banden met het Deense verzet.
Een zeldzame Deense SS cuff title voor de collaboratie of cuff title verzameling!

Artikelnummer: 10742

Out of stock

Category: