Original WWII Danish resistance fighters armband

125 

This armband is in good condition and was worn by members of the Danish Resistance during World War II.
The armbands were meant to identify resistance members as legitimate combatants, rather than guerrilla forces, to ensure they were protected under Geneva Convention rules defining combatants and how they should be treated by military forces.
Perfect for the resistance or World War II collection!

Article number: 11985

 

Originele WWII Deense verzet armband

Deze armband is in goede conditie en werd gedragen door een lid van het Deense verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De armbanden waren bedoeld om verzetsleden te identificeren als legitieme strijders, in plaats van guerrillatroepen, om ervoor te zorgen dat zij werden beschermd volgens de regels van de Conventie van Genève waarin wordt bepaald wie strijders zijn en hoe zij door de strijdkrachten moeten worden behandeld.
Perfect voor de verzet of Tweede Wereldoorlog verzameling!

Artikelnummer: 11985

Out of stock

Category: