Original WWII Danish N.S.A.P. flyer

100 

This Danish N.S.A.P. flyer is in good condition and announced that Aage H. Andersen would be speaking in Copenhagen.

‘The hypocrisies of Marxism!
Department Head Jens Andersen will speak about this on Tuesday, Oct. 11 at 8 p.m. in the main hall of the Student Union, (rented room) Vester Boulevard 6.
‘Aage H. Andersen speaks on Czechoslovakia and Freemasonry.’

A rare flyer for the Danish collaboration collection!

Article number: 12517

 

Originele WWII Deense N.S.A.P. flyer 

Deze Deense N.S.A.P. flyer is in goede conditie en maakte bekend dat Aage H. Andersen zou spreken in Kopenhagen.

‘De hypocrisieën van het marxisme!
Afdelingshoofd Jens Andersen spreekt hierover op dinsdag 11 oktober om 20.00 uur in de grote zaal van de Studentenvereniging, (gehuurde zaal) Vester Boulevard 6.
Aage H. Andersen spreekt over Tsjecho-Slowakije en de vrijmetselarij.’

Een zeldzame flyer voor de Deense collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 12517

In stock