Original WWII Croatian collaboration ‘Ustaša movement’ soldbuch

395 

The soldbuch, also known as the ‘Osobna Knjizica’ is in used condition, complete with all pages and passport photo and belonged to a member of the Ustaša movement, Vladimir Valaslo.
Mr Valaslo joined the Ustaša on May 10
, 1943 in Zagreb.
He was originally born on May 5, 1925 in Zagreb.

The Ustaša movement was a Croatian collaboration, nationalist and anti-Semitic organization founded on January 7, 1929 under the command of Ante Pavelić.
After the German invasion of Yugoslavia, Ante Pavelić became the new dictator (Poglavnik, leader) of the new Independent State of Croatia. The Ustaša movement killed an estimated 700,000 people in their concentration camps. Many were killed out there.
A rare pass for the collaboration or Croatian World War II collection!

Article number: 11506

 

Origineel WWII Kroatische Ustaša beweging soldbuch

Het soldbuch, ook wel bekend als de ‘Osobna Knjizica’ is in gebruikte conditie, compleet met alle pagina’s en pasfoto en behoorde tot een lid van de Ustaša-beweging, Vladimir Valaslo.
Vladimir werd geboren op 5 mei 1925 in Zagreb.
Vladimir sloot zich op 10 mei 1943 aan bij de Ustaša Beweging in Zagreb.
De Ustaša beweging was een Kroatische collaboratie, nationalistische en antisemitische organisatie die opgericht werd op 7 januari 1929 onder het bevel van Ante Pavelić.
Na de Duitse inval in Joegoslavië werd Ante Pavelić de nieuwe dictator (Poglavnik, leider) van de nieuwe Onafhankelijke Staat Kroatië. De ustašabeweging vermoordde naar schatting 700.000 mensen in hun concentratiekampen. Velen werden daarbuiten nog gedood.
Een bijzondere pas voor de collaboratie of Kroatische Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 11506

In stock