Original WWII Belgian collaboration August Borms bust

1.750 

This August Borms bust is in good condition and was originally released from the estate of the family of a Belgian collaborator.
It was produced 1940 in Belgium by the famous sculptor Hildebert Derre and made with plaster.
The bust has a lot of details and was found in the city of Antwerp and it is signed by the sculptor on the right side and dated with 1940.

Dimensions: 54 x 31 x 24 cm.

August Borms

August Borms was born on 14 April 1878 in Sint-Niklaas (Belgium) and was a Flemish nationalist foreman.
He is a controversial figure in the history of the Flemish Movement because of his collaboration with the German occupiers during the First and Second World War.

In May 1940 the Second World War broke out and August Borms was deported to France with other Nazi-minded Flamingants and Rexists.
He spent a short time in the camp of Saint-Cyprien, but was released among the first and was back in Antwerp on 10 July.

He again collaborated with the German Reich, albeit less prominently, because he condemned the rivalry between the Vlaams Nationaal Verbond (VNV) and the DeVlag.
However, he remained a loyal visitor to many collaboration meetings.
He spoke, among other things, at the equalized IJzerbedevaart, for the DeVlag and for the Flemish Waffen-SS Legion.
In the late summer of 1944 he emigrated to Germany, where he was disabled as a result of a traffic accident.
In September 1944, Jef Van de Wiele appointed him advisor to the Vlaamsche Landsleiding, a shadowy “Flemish government” in exile in Germany.

As a result of his accident, he was admitted to a Berlin hospital.
A few weeks after the Fall of Berlin, a nurse, Baroness Alette de Wykerslooth de Rooyestein, reported him to the Belgian government. 

Back in Belgium an arrest followed and in October 1945 the trial. He was again sentenced to the death penalty.
This judgment was upheld on appeal in January 1946.
Two days before his 68th birthday, he came before the firing squad in the gendarmerie barracks in Etterbeek.

Hildebert Derre 

Hildebert Derre was born on 11 July 1886 in Antwerp and was a well-known Belgian sculptor.
During the First World War, Hildebert and his family emigrated to the Netherlands.
He taught there, among others, to the then Princess Juliana, daughter of Queen Wilhelmina and Prince Hendrik.
This made him famous, which gave him commissions as a sculptor of heads.
After the First World War, Hildebert Derre made, in addition to religious work, mainly portrait busts and heads, usually in plaster and sometimes in bronze.
He was involved in the furnishing of various pavilions for the 1930 World’s Fair and during the war he made busts of several Belgian collaborators.

A very scarce and rare buste for the collaboration or World War II collection!

Article number: 7918

 

Originele WWII Belgische collaboratie August Borms buste

De August Borms buste is in goede conditie en is oorspronkelijk vrijgekomen uit het nalatenschap van de familie van een Belgische collaborateur.
Het werd in 1940 geproduceerd in België door de bekende beeldhouwer Hildebert Derre en gemaakt met gips.
De buste heeft zeer veel details, gesigneerd met de naam van de beeldhouwer en gedateerd met 1940 en is afkomstig uit Antwerpen.

Afmetingen: 54 x 31 x 24 cm.

August Borms

August Borms werd geboren op 14 april 1878 in Sint-Niklaas (België) en was een Vlaams-nationalistisch voorman.
Hij is een controversieel persoon in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging vanwege zijn collaboratie met de Duitse bezetters tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

In mei 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit en August Borms werd met andere nazi gezinde flaminganten en rexisten op transport richting Frankrijk gezet.
Hij verbleef korte tijd in het kamp van Saint-Cyprien, maar werd bij de eersten vrijgelaten en was op 10 juli terug in Antwerpen.

Hij begaf zich opnieuw in de collaboratie met het Duitse Rijk, zij het minder op de voorgrond, o
mdat hij de rivaliteit tussen het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) en de DeVlag veroordeelde. Wel bleef hij een trouw bezoeker van vele collaboratiebijeenkomsten. Hij sprak onder meer op de gelijkgeschakelde IJzerbedevaart, voor de DeVlag en voor het Vlaams Legioen.
In de late zomer van 1944 week hij naar Duitsland uit, waar hij door een verkeersongeval invalide werd.
In september 1944 benoemde Jef Van de Wiele hem tot adviseur van de Vlaamsche Landsleiding, een schimmige “Vlaamse regering” in ballingschap in Duitsland.

Ten gevolge van zijn ongeval volgde een opname in een Berlijns ziekenhuis.
Enkele weken na de Val van Berlijn gaf een verpleegster, barones Alette de Wykerslooth de Rooyestein, hem aan bij de Belgische overheid.
Terug in België volgde een aanhouding en in oktober 1945 de berechting. Hij werd opnieuw veroordeeld tot de doodstraf.
Dit vonnis werd in januari 1946 in hoger beroep bekrachtigd.
Twee dagen voor zijn 68e verjaardag kwam hij voor het executiepeloton in de rijkswachtkazerne te Etterbeek.

Hildebert Derre

Hildebert Derre werd geboren op 11 juli 1886 in Antwerpen en was een bekend Belgisch beeldhouwer.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog week Hildebert met zijn familie uit naar Nederland.
Hij gaf er onder meer les aan de toenmalige prinses Juliana, dochter van koningin Wilhelmina en prins Hendrik.
Dit maakte hem bekend, waardoor hij opdrachten kreeg als beeldhouwer van koppen.
Na de Eerste Wereldoorlog maakte Hildebert Derre, naast religieus werk, vooral portretbustes en koppen, meestal in plaaster en soms in brons.
Hij was betrokken bij de inrichting van verschillende paviljoenen van de Wereldtentoonstelling van 1930 en tijdens de oorlog maakte hij Bustes van onder andere August Borms en andere collaborateurs.

Een bijzondere buste voor de collaboratie of Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 79

Uitverkocht

Categorie: