Original WWII Allied dropping leaflet for the Netherlands

12 

The dropping flyer is in good condition and was produced by the Allies and distributed over the Netherlands.
The Dutch finder of this flyer in wartime still wrote down when and where he found this flyer.
Title: Dutch, be wary of the German intentions.
A unique item for the propaganda or dropping flyer collection!

Article number: 8673

 

Originele WWII Geallieerde droppings flyer voor Nederland

De droppingsflyer is in goede conditie en werd geproduceerd door de Geallieerden en over Nederland uitgestrooid.
De vinder van deze flyer in oorlogstijd heeft er nog opgeschreven wanneer en waar hij deze flyer vond.
Titel: Nederlands, weest op Uw hoede voor de Duitsche voornemens.
Een uniek item voor de propaganda of droppings flyer collectie!

Artikelnummer: 8673

Uitverkocht

Categorie: