Original Pré 1940 Dutch manual ‘First aid for Gas patients’ Groningen

20 

The manual is in good condition and belonged to the Dutch ‘Luchtbeschermingsdienst’ in Groningen.
The manual contains information about the first aid for Gas patients.
Edition: 1939
Perfect for the World War II or militaria collection!

Article number: 4926

 

Originele Pré 1940 Handleiding Eerste hulp aan Gaszieken (Groningen) 

De handleiding is in een goede conditie en werd gebruikt door de Luchtbeschermingsdienst in de gemeente Groningen.
Het bevat info mbt de eerste hulp aan Gaszieken.
Editie: 1939
Perfect voor de Tweede Wereldoorlog of militaria collectie!

Artikelnummer: 4926

Out of stock