Original Pré 1940 Dutch army leave pass 26 R.I. Zwammerdam

20 

The Dutch army leave pass is in used condition and belonged to a Dutch soldier from Zwammerdam.
He served in the 26th Infantry Regiment, 3rd Battalion and 3rd Company.
This unit was stationed near Broekhuizen in May 1940 and got into heavy fighting with German units.
The leave pass dates from March 11, 1940 and the soldier traveled to Zwammerdam.
An interesting document for the regional collector!

Article number: 7115

 

Originele Pré 1940 Nederlands leger verlofpas 26 R.I. Zwammerdam

De Nederlands leger verlofpas is in gebruikte conditie en behoorde tot een Nederlandse soldaat uit Zwammerdam.
Hij diende in het 26e Regiment Infanterie, 3e bataljon en 3e compagnie.
Deze eenheid lag in de meidagen van 1940 gelegerd bij Broekhuizen en raakte in harde gevechten met Duitse eenheden.
De verlofpas dateert van 11 maart 1940 en de soldaat reisde naar Zwammerdam.
Een interessant document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 7115

Uitverkocht

Categorie: