Original Pre 1940 Dutch army bunker construction grouping Peel-Raamstelling

3.000 

This grouping comes from the Dutch bunker builder J. van Rossum.
Van Rossum was hired by the Dutch army to build bunkers (Kazematten) for the Bureau Stellingbouw in the Peel-Raamstelling during the mobilization period 1939/1940.
This set contains very unique secret material related to the Dutch bunkers he builded at Neerkant, Helenaveen and Griendtsveen.
Many of these bunkers are still existing today! (see photos)

This set contains:

Identification card from J. van Rossum to access the positions and bunkers on the site. (1940)

Paper poster of the Department of Defense – Inspectorate of Engineers – Bureau Stellingbouw.

Letter (30-11-1939) from Bureau Stellingbouw to J. van Rossum regarding 9 drawings of the combat positions to be built.

Large format secret design drawing Kazemat with cast steel dome.

Large format secret design drawing Kazemat with cast steel dome (II).

Large format secret design drawing Combat cover, Type S with three embrasures, variant S (3a).

Large format secret design drawing Concrete casemate variant B.

Large format secret design drawing of Placement Pipelines, anchors for mounting ventilation unit and cooling water pump and bobbins.

Large format secret design drawing Porcupine bunker (weapon drawing).

Large format secret design drawing Placement Pipelines, anchors for fixing ventilation unit in Kazemat with cast steel dome.

Large format secret design drawing Pipelines and anchors for Concrete Kazemat.

Large format secret design drawing Porcupine bunker (weapon drawing).

Letter (7-11-1939) from Bureau Stellingbouw to J. van Rossum containing the purchase price for the construction of 40 Kazematten.

Quotation (6-11-1939) with all costs of the entire bunker construction project.

Letter (6-12-1939) from Bureau Stellingbouw to J. van Rossum regarding the request for postponement of the completion date.

Letter (7-12-1939) from N.V. Beton de Peel in Roermond to J. van Rossum regarding the deliveries of Bunker material.

Inspection agreement of the Genie (1939) Bureau Stellingbouw, this officially states that J. van Rossum built the combat positions between Neerkant, Helenaveen and Griendtsveen. (34 pages).
Signed by the Secretary General of the Minister of Defence.

 

A very unique and extensive set with a lot of information about the bunker construction of the Dutch army during the mobilization period!

Article number: 9219

 

Originele Pre 1940 Nederlands leger Bunker bouw set Peel-Raamstelling 

Deze set is afkomstig van de Nederlandse Bunkerbouwer J. van Rossum.
Van Rossum werd ingehuurd door het Nederlands leger om voor het Bureau Stellingbouw in de Peel-Raamstelling bunkers (Kazematten) te bouwen gedurende de mobilisatie periode.
Deze set bevat zeer uniek geheim materiaal met betrekking tot de Nederlandse bunkers die hij bouwde bij Neerkant, Helenaveen en Griendtsveen.
Vele van zijn bunkers zijn hedendaags nog te bezoeken! (zie foto’s)

Deze set bevat: 

Legitimatiekaart van J. van Rossum om op het terrein bij de stellingen en bunkers te komen. (1940)

Papieren aanplakbiljet van het Departement van Defensie – Inspectie der Genie – Bureau Stellingbouw.

Brief (30-11-1939) van Bureau Stellingbouw naar J. van Rossum mbt 9 tekeningen van de te bouwen gevechtsopstellingen.

Groot formaat geheime ontwerp tekening Kazemat met gietstalen koepel.

Groot formaat geheime ontwerp tekening Kazemat met gietstalen koepel (II).

Groot formaat geheime ontwerp tekening Gevechtsdekking, Type S met drie schietgaten, variant S (3a).

Groot formaat geheime ontwerp tekening Betonkazemat variant B.

Groot formaat geheime ontwerp tekening van Plaatsing Buisleidingen, ankers ter bevestiging ventilatie-aggregaat en koelwater pompje en klossen.

Groot formaat geheime ontwerp tekening Stekelvarken bunker (wapen tekening).

Groot formaat geheime ontwerp tekening Plaatsing Buisleidingen, ankers ter bevestiging ventilatie-aggregaat in Kazemat met gietstalen koepel.

Groot fortmaat geheime ontwerp tekening Buisleidingen en ankers voor Betonkazemat.

Groot formaat geheime ontwerp tekening Stekelvarken bunker (wapen tekening).

Brief (7-11-1939) van Bureau Stellingbouw naar J. van Rossum met daarin het aankoop bedrag van de bouw van 40 Kazematten.

Offerte (6-11-1939) met daarop alle kosten van het gehele bunkerbouw project.

Brief (6-12-1939) van Bureau Stellingbouw naar J. van Rossum mbt aanvraag van uitstel van de opleverdatum.

Brief (7-12-1939) van N.V. Beton de Peel in Roermond naar J. van Rossum mbt de leveringen van Bunker materiaal.

Inspectie overeenkomst van de Genie (1939) Bureau Stellingbouw, hierin staat officieel vermeld dat J. van Rossum de gevechtsopstellingen bouwde tussen Neerkant, Helenaveen en Griendtsveen. (34 pagina’s).
Getekend door de Secretaris-Generaal van de Minister van Defensie.

Een zeer unieke en uitgebreide set met veel informatie mbt de Bunkerbouw van het Nederlands leger in de mobilisatie periode!

Artikelnummer: 9219

Op voorraad

Categorieën: ,