Original Dutch fascist ANFB pin

2.250 

This is an original enameled membership stickpin of the Algemeene Nederlandsche Fascistenbond (ANFB) in very good condition.
The leader of the ANFB was Jan Baars, who had in the second half of the 1920’s previously been leader of De Bezem (the Broom).
The ANFB split from the Bezem in june 1932 and continued under the name ANFB. The ANFB was the first dutch fascist party of considerable size (the NSB had at this time only a few hundreth members).
A year later in september 1933 the ANFB cooperated together with the Nationale Unie in the Corporatieve Concentratie.
As with many of the early fascist dutch parties internal strubbles arose and Baars left the ANFB in march 1934, after which the ANFB fused with the Vuurslag, which would become later Zwart Front led by Arnold Meijer.

As a first dutch cooperative umbrella party, the historical means of the ANFB was significant. In the 1933 national elections the ANFB only got 17.157 votes, which was only marginal, but it put the fascist movements int he Netherlands for the first time definately on the political map.
The rest is as the saying goes “history”.

The color of the badge is orange, as the ANFB was in favor of the Dutch Royal House of Orange.
The swastika was to symbolize facism. Political wise antisimitism was rejected and German national socialism was seen more as an example, than as a goal to cooperate.
The ANFB strove for dutch nationalism and it’s own form of Dutch fascism.
The broom symbol in the centre was heritage of the previous and various Broom political fascist parties, that Baars had been member of but had left and internal struggles.
It symbolized the cleansing of dutch society that the ANFB considered much needed.

This is probably the rarest of all early Fascists Dutch collaboration pins.
Im aware of only two in existence, with this being one of them.
This is the second badge that surfaced in over 25 years.
Extremely rare and perfect for the collaboration or World War II collection!

Article number: 11596

 

Originele Dutch geëmailleerde ANFB badge

Dit is een originele geëmailleerde ledenspeld van de Algemeene Nederlandsche Fascistenbond (ANFB) welke in uitstekende conditie is.
De leider van de ANFB was Jan Baars, die in de tweede helft van de jaren twintig eerder leider was geweest van De Bezem (de Bezem). De ANFB splitste zich in juni 1932 af van de Bezem en ging verder onder de naam ANFB. De ANFB was de eerste Nederlandse fascistische partij van behoorlijke omvang (de NSB had toen nog maar enkele honderden leden).
Een jaar later, in september 1933, werkte de ANFB samen met de Nationale Unie in de Corporatieve Concentratie.
Zoals bij veel van de vroege fascistische Nederlandse partijen ontstonden er interne strubbelingen en verliet Baars de ANFB in maart 1934, waarna de ANFB fuseerde met de Vuurslag, wat later Zwart Front zou worden onder leiding van Arnold Meijer.

Als eerste Nederlandse coöperatieve koepelpartij waren de historische middelen van de ANFB veelzeggend.
Bij de landelijke verkiezingen van 1933 haalde de ANFB slechts 17.157 stemmen, wat marginaal was, maar het zette de fascistische bewegingen in Nederland voor het eerst definitief op de politieke kaart.
De rest is zoals het spreekwoord zegt “geschiedenis”.

De kleur van de badge is oranje, aangezien de ANFB voorstander was van het Nederlandse Koninklijk Huis van Oranje.
De swastika moest het fascisme symboliseren.
In politiek opzicht Antisimitisme werd afgewezen en het Duitse nationaalsocialisme werd meer als voorbeeld dan als doel van samenwerking gezien.
De ANFB streefde naar Nederlands nationalisme en een eigen vorm van nNederlands fascisme.
Het bezemsymbool in het midden was het erfgoed van de vorige en verschillende Bezem-politieke fascistische partijen, waar Baars lid van was geweest maar was vertrokken vanwege een interne strijd.
Het symboliseerde de zuivering van de Nederlandse samenleving die de ANFB hard nodig achtte.

Dit is één dit van de zeldzaamste vroege Nederlandse collaboratie spelden die er is!
Wij zijn ervan bewust dat er slechts twee bestaan, en dit is er één van.
Dit is de tweede badge die is opgedoken in meer dan 25 jaar tijd.
Uiterst zeldzaam en perfect voor de collaboratie of de Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 11596

Out of stock

Category: