Original 1945 Dutch ‘Netherlands Government Children Committee’ grouping

275 

This Dutch document set is in good condition and belonged to Dutch woman Hanna van der Steenhoven.
Hanna worked for the “Netherlands Government Children Committee” and arranged for Dutch children to travel to England to rest just after the capitulation in Europe.
This set includes her ID card that she used in England but also very many completed documents about the specific children who went to England.
These also describe where they came from and why a trip to England was desired, for example their parents were Jewish or Forced labour or they suffered a lot from hunger at the end of the war.
Also in the set are letters, menus, postcards and notes.
A very interesting historical set!

Article number: 11580

 

Originele WWII Nederlandse ‘Netherlands Governement Children Committee’ set 

Deze Nederlandse documenten set is in goede conditie en behoorde tot de Nederlandse vrouw Hanna van der Steenhoven.
Hanna werkte voor het ‘Netherlands Governement Children Committee’ en zorgde ervoor dat vlak na de capitulatie in Europa Nederlandse kinderen op reis konden naar Engeland om uit te rusten.
In deze set zit haar ID kaart die zij in Engeland gebruikte maar ook zeer veel ingevulde documenten over de specifieke kinderen die naar Engeland toegingen.
Hierop staat ook beschreven waar zij vandaan kwamen en waarom een reis naar Engeland gewenst was, Ouders waren bijvoorbeeld Joods of dwangarbeiders of men had zeer veel honger geleden tegen het eind van de oorlog.
Verder zitten er in de set brieven, menukaarten, postkaarten en aantekeningen.
Een zeer interessante historische set!

Artikelnummer: 11580

In stock