Original WWII Russian PPSH-41 EU-Deko

550 

The Russian PPSH-41 is in good condition, matching numbers and was produced in 1944.
This PPSH-41 has been deactivated according to European law and is free to possess (with the two certificates) from 18 years and older.
This PPSH-41 has no moving parts.
The PPSH-41 was not only popular with the Russians, but was often captured and put into use by the German soldiers.
The PPSH-41 is a Soviet-made submachine gun that was used during World War II and the Korean War.
It was designed in 1941 by Georgi Shpagin and produced in large quantities throughout the war.
The PPSH-41 was known for its high rate of fire, reliability, and ease of use.
The gun was chambered for the 7.62x25mm Tokarev cartridge and had a 71-round drum magazine or a 35-round box magazine.
It had a cyclic rate of fire of around 900 rounds per minute, making it one of the fastest firing submachine guns of the war.
The PPSH-41 was widely used by the Soviet Red Army during World War II, and was a favorite of Soviet infantrymen and tank crews.
It was also used by various communist forces and guerrilla groups around the world.
The PPSH-41’s simple design and reliability made it popular among soldiers and it remained in use long after the end of World War II.
This item cannot be paid via
Paypal and is from our own collection.
This item is sold only to persons
18 years of age or older and age check will be performed upon delivery.
Perfect for the Russian or World War II collection!

Article number: 11829

 

Originele WWII Russische PPSH-41 EU-Deko (1944)

Deze Russische PPSH-41 is in goede conditie, matchende serie nummers en werd geproduceerd in 1944.
Deze PPSH-41 is onklaar gemaakt volgens de Europese wetgeving en vrij te bezitten (Met de twee certificaten) vanaf 18 jaar en ouder.
Deze PPSH-41 heeft geen bewegende delen.
De PPSH-41 was niet alleen bij de Russen populair, maar werd vaak ook door de Duitse soldaten buitgemaakt en in gebruik genomen.
De PPSH-41 is een door de Sovjet-Unie gemaakt machinepistool dat werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Korea Oorlog.
Het werd in 1941 ontworpen door Georgi Shpagin en tijdens de oorlog in grote hoeveelheden geproduceerd.
De PPSH-41 stond bekend om zijn hoge vuursnelheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.
Het wapen was geschikt voor het 7,62x25mm Tokarev patroon en had een trommelmagazijn van 71 ronden of een doosmagazijn van 35 ronden.
Het had een vuursnelheid van ongeveer 900 kogels per minuut, waardoor het een van de snelst vurende machinepistolen van de oorlog was.
De PPSH-41 werd veel gebruikt door het Rode Leger van de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog, en was een favoriet van Sovjet-infanteristen en tankbemanningen.
Het werd ook gebruikt door verschillende communistische strijdkrachten en guerrillagroepen over de hele wereld.
Het eenvoudige ontwerp en de betrouwbaarheid van de PPSH-41 maakten hem populair bij de soldaten en hij bleef nog lang na het einde van de Tweede Wereldoorlog in gebruik.
Dit item wordt alleen verkocht aan personen van 18 jaar of ouder en leeftijds check wordt uitgevoerd bij aflevering.
Dit object kan niet betaald worden via Paypal en is afkomstig uit onze eigen collectie.
Perfect voor de Russische of Tweede Wereldoorlog collectie!

Artikelnummer: 11829

Out of stock

Category: