Original WWII Dutch NSB W.A. regiment document

35 

The NSB document is in good condition and dates from February 20, 1942.
It concerns a letter containing information about NSB members who, in principle, have declared themselves willing to join the WA regiment.
There is also talk of a future meeting at the zoo in The Hague where Cornelis van Geelkerken would speak.
A unique NSB document for the collaboration or NSB collection!

Article number: 8713

 

Origineel WWII Nederlands NSB W.A. regiment document

Het NSB document is in goede conditie en dateert van 20 februari 1942.
Het  betreft een brief met daarin informatie over NSB leden die zich in principe bereid hebben verklaard voor het WA regiment.
Er wordt ook gesproken over een toekomstige bijeenkomst in de dierentuin van Den Haag waar Cornelis van Geelkerken zou spreken.
Een uniek NSB document voor de collaboratie of NSB collectie!

Artikelnummer: 8713

Uitverkocht

Categorie: