Original WWII Dutch NSB Terneuzen (Zeeland) document regarding the Joris van Severen badge

100 

This Dutch NSB document is in good condition, dates from March 18, 1942 and was sent by the Circle Leader of Terneuzen, A.Stoetzer to Ernst Voorhoeve.

‘Comrade,
I hereby draw your attention to the fact that Comrade H.A. Frie, Lageweg 81, Middelburg, who worked continuously at the Verdinaso for 7 years and is now very active in the NSB, did not receive the commemorative badge for Joris van Severen.
He would greatly appreciate it if he could still receive it.
Hou Zee! The Circle Leader.’

Unique for the NSB or collaboration collection!

Article number: 11661

 

Origineel WWII Nederlands NSB document van de Kringleider van Terneuzen in Zeeland

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 18 maart 1942 en werd verstuurd door de Kringleider van Terneuzen naar Ernst Voorhoeve.

‘Kameraad,
Hierbij vestig ik Uw aandacht op het feit, dat kameraad H.A. Frie, Lageweg 81, Middelburg, die 7 jaar lang onafgebroken bij het Verdinaso gebwerkt heeft en nu zeer actief is in de NSB, niet het herrinneringsdraagteken aan Joris van Severen ontvangen heeft.
Hij zou het ten zeerst op prijs stellen, indien hij het alsnog ontvangen mocht.
Hou Zee! De Kringleider.’

Uniek voor de NSB of collaboratie verzameling!

Artikelnummer: 11661

Out of stock

Category: