Original WWII Dutch NSB document regarding a resistance action in Schoonhoven (Zuid-Holland)

30 

This Dutch NSB document is in good condition, dated April 14, 1944 and it contains information about a resistance action in Schoonhoven (Zuid-Holland).
This NSB document was kept at Maliebaan 31 at the NSB Press Department.

‘Armed raid on the office and printing office of the Schoonhovensche Courant on 14-4-1944 by 10 to 12 persons armed with pistols.
The management was forced to place seditious articles in the Schoonhovensche Courant the newspapers to the deliverymen in the outer municipalities and the post office.’

A unique NSB document for the regional collector!

Article number: 11248

 

Origineel WWII Nederlands NSB document mbt een verzetsactie in Schoonhoven (Zuid-Holland)

Dit Nederlandse NSB document is in goede conditie, dateert van 14 april 1944 en hierop staat informatie over een verzetsactie in Schoonhoven (Zuid-Holland).
Dit NSB document werd bewaard aan de Maliebaan 31 op de NSB Pers afdeling.

‘Gewapende overval op het kantoor en de drukkerij van de Schoonhovensche Courant op 14-4-1944 door 10 a 12 met pistolen gewapende personen.
De directie werd gedwongen opruiende artikelen in de Schoonhovensche Courant te plaatsen de couranten bij de bezorgers in de buitengemeenten en het postkantoor te brengen.’

Een uniek NSB document voor de regionale verzamelaar!

Artikelnummer: 11248

Out of stock

Category: