Original WWII Dutch army photo grouping – Jacob van der Ham (11.5.1940 Leiden)

350 

The photo grouping is in used condition and belonged to the Dutch sergeant Jacob (Jaap) van der Ham.
He fought in the Dutch army with the 5-15-Dep.Bat. in May 1940 against the German paratroopers.
On May 10, 1940, Jacob was wounded around 1 p.m. during the recapture of the Haagsche Schouw and he was taken to the university hospital in Leiden.
He died of his injuries on 11 May 1940.

Below is a short report of what took place in this area (Source: mei1940.nl)

With two groups of the 2nd Section of 5-15 Dep.Bat., under Lt Wassenaar, advancing along and next to the Hoge Morschweg, Corporal Koot and some soldiers of the 2nd Section killed three Germans hiding in a residential barge. held captive. Corporal Schippers was slightly wounded by a butt blow from a German emerging from the area, which he put out of action.

After passing the main road, the edge of the cemetery was reached at 1.30 pm on the more open ground. Heavy machine-gun fire was received there from the northwest, while at the same time low-flying enemy aircraft bombarded these areas with machine-gun fire and bombs. As a result, Sergeant Jansen and Corporal Bamberg were killed and three soldiers, Eikenaar, Langstraat and den Boer were wounded, two of them seriously. The res.1st Lute. Naber was very slightly injured.

Here, Sergeant de Kimpe hit with the second group of the 2nd Section of 5-15 Dep.Bat. lost touch with Lt. Wassenaar and with his group occupied the villa Rhijnhof from where the crossing over the Rhine was made.”

The album probably was made by his family, because there are photos before war, but also war photos just after his death.
A very interesting set for the Dutch army or the May 1940 collection!

Article number: 8742

 

Originele WWII Nederlands leger foto set – Jacob van der Ham 

De foto set is in gebruikte conditie en behoorde tot de Nederlandse sergeant Jacob (Jaap) van der Ham.
Hij vocht in het Nederlands leger bij het 5-15-Dep.Bat. in mei 1940 tegen de Duitse parachutisten.
Op 10 mei 1940 raakte Jacob gewond omstreeks 13.00 uur bij de herovering van de Haagsche Schouw en werd hij afgevoerd naar het academisch ziekenhuis in Leiden.
Op 11 mei 1940 overleed hij aan zijn verwondingen.

Hieronder een kort verslag van wat er in dit gebied plaats vond (Bron: mei1940.nl) 

”Met twee groepen van de 2e sectie van 5 -15 Dep.Bat., onder Lt Wassenaar, langs en naast de Hoge Morschweg oprukkend, werd door de korporaal Koot en enige soldaten van de 2e sectie drie Duitsers die zich in een woonschuit schuil hielden gevangen genomen. De korporaal Schippers werd licht gewond door een kolfslag van een uit het terrein te voorschijn komende Duitser, welke door hem buiten gevecht werd gesteld.

Na de grote verkeersweg gepasseerd te zijn werd om 13.30 uur de rand van de begraafplaats bereikt aan het meer open terrein. Daar werd zwaar mitrailleurvuur uit noordwestelijke richting ontvangen, terwijl op het zelfde ogenblik laagvliegende vijandelijke vliegtuigen deze onderdelen met mitrailleurvuur en bommen bestookten. Hierdoor sneuvelden sergeant Jansen en de korporaal Bamberg en werden drie soldaten, Eikenaar, Langstraat en den Boer gewond, waarvan twee ernstig. De res.1e Luit. Naber werd zeer licht gewond.

Hier raakte sergeant de Kimpe met de tweede groep van de 2e sectie van 5 -15 Dep.Bat. het contact kwijt met Lt. Wassenaar en bezette met zijn groep de villa Rhijnhof van waaruit de oversteek over de Rijn werd gemaakt.”

Het album is vermoedelijk gemaakt door zijn familie want er zitten voor oorlogse foto’s maar ook oorlogse foto’s vlak na zijn overlijden.
Een bijzondere set voor de Nederlands leger of mei 1940 collectie!

Artikelnummer:  8742

Op voorraad

Categorieën: ,